Nagradna igra Vinjeta 2019

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE
»Vinjeta 2019«

1. Organizator nagradne igre
Nagradno igro organizira podjetje Sgerm d.o.o., Beloruska 7, 2000 Maribor, z davčno številko SI11597267 in matično številko 2153254 – v nadaljevanju »organizator«.

Nagradna igra ni na noben način povezana s podjetjem Facebook. Podjetje Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre. Podjetje Facebook je izvzeto iz vseh možnih odškodninskih zahtevkov ali drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije bodo posredovani Organizatorju, nikoli Facebooku.

Za kakršnakoli vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na e-poštni naslov info@sgermobil.si.

2. Naziv in čas trajanja nagradne igre
Nagradna igra se organizira pod imenom »Vinjeta 2019« (v nadaljevanju: nagradna igra) na Facebooku zidu (https://www.facebook.com/sgermtrgovine/) in na spletni strani Sgermobil (http:// sgermobil.si). Nagradna igra bo potekala v obdobju od vključno 20.12.2018 do 15.01.2019 do polnoči.

3. Sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri imajo pravico sodelovati vse polnoletne osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim ali z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki v eni izmed poslovalnic Sgermobil izpolnijo pristopno izjavo in jo oddajo v škatlo za žrebanje. Vsak lahko izpolni samo eno pristopno izjavo. V pristopni izjavi je potrebno izpolniti soglasje, saj je le to pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Soglasnost
S sodelovanjem v nagradni igri, to je z izpolnitvijo in oddajo pristopne izjave, se šteje, da posamezni sodelujoči v celoti sprejema vse tukaj navedene splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani http://sgermobil.si, do koder vodi tudi povezava, ki je dodana v objavi nagradne igre. S tem ima vsak sodelujoči možnost, da se s pravili sodelovanja in splošnimi pogoji takoj seznani.

5. Nagrada in nagrajenec
Glavna nagrada je vinjeta 2019. Podelili jih bomo osem. V vsaki poslovalnici Sgermobil po eno. V okviru vseh pogojev poteka te nagradne igre je izločeno vsako naključje ali negotovost pri določanju nagrajencev. Nagrajenci bodo izžrebani v nedeljo, 20.01.2019, v žrebu, ki bo predvajan v živo na Facebook strani Sgermobil – mobilna telefonija (»Facebook LIVE«).
DOHODNINA: Dohodnino na nagrado plača organizator nagradne igre. Osvojene nagrade ni možno zamenjati za gotovino ali prenesti na drugo osebo.

6. Udeleženci/strinjanje s pravili
Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati. Udeleženci, ki sodelujejo v nagradni igri, niso upravičeni zahtevati drugačne nagrade, kot je to določeno v teh pravilih.

7. Varovanje osebnih podatkov
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

8. Odgovornost
Organizator ne odgovarja za morebitno nedelovanje Facebook strani, na kateri poteka nagradna igra, zaradi višje sile oz. dogodkov, ki so zunaj Organizatorjevega nadzora. Podjetje Facebook ni na noben način vključeno v pripravo in izvedbo te nagradne igre in v nobenem primeru ni odgovorno zanjo. Organizator ne odgovarja za zunanje dejavnike oz. dejavnike na katere nima vpliva in bi lahko kakorkoli onemogočili izvedbo nagradne igre.

9. Preklic nagradne igre
Nagradna igra se lahko prekliče le v primeru višje sile, o čemer bodo udeleženci takoj obveščeni s pisnim obvestilom na FB strani (https://www.facebook.com/sgermtrgovine/) in na spletni strani (http://sgermobil.si).

10. Sprememba pravil nagradne igre
Organizator si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah, dopolnitvah in novostih bo Organizator udeležence obveščal z objavami na FB strani (https://www.facebook.com/sgermtrgovine/) in spletni strani (http://sgermobil.si).

V Mariboru, dne 20.12..2018. Organizator Sgerm d.o.o., Beloruska ulica 7, 2000 Maribor.