Nagradna igra Samsung UNPACKED v živo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE
»Samsung UNPACKED v živo«

1. Organizator nagradne igre
Nagradno igro organizira podjetje Sgerm d.o.o., Beloruska 7, 2000 Maribor, z davčno številko SI11597267 in matično številko 2153254 – v nadaljevanju »organizator«.

Nagradna igra ni na noben način povezana s podjetjem Facebook. Podjetje Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre. Podjetje Facebook je izvzeto iz vseh možnih odškodninskih zahtevkov ali drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije bodo posredovani Organizatorju, nikoli Facebooku.

Za kakršnakoli vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na e-poštni naslov info@sgermobil.si.

2. Naziv in čas trajanja nagradne igre
Nagradna igra se organizira pod imenom »Samsung UNPACKED v živo« (v nadaljevanju: nagradna igra) na Facebooku zidu (https://www.facebook.com/sgermtrgovine/) in na spletni strani Sgermobil (http:// sgermobil.si). Nagradna igra bo potekala na kraju prenosa dogodka Samsung UNPACKED 2019 in sicer 20. 2. 2019 ob 20.00 uri v Samsung Centru v CityPark-u Ljubljana.

3. Sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri imajo pravico sodelovati vse polnoletne osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim ali z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo na dan dogodka izpolnili pristopno izjavo in jo oddali v škatlo za žrebanje. Vsaka stranka lahko izpolni samo eno pristopno izjavo. V pristopni izjavi je potrebno izpolniti soglasje, saj je le to pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Soglasnost
S sodelovanjem v nagradni igri, to je z izpolnitvijo in oddajo pristopne izjave, se šteje, da posamezni sodelujoči v celoti sprejema vse tukaj navedene splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani http://sgermobil.si, do koder vodi tudi povezava, ki je dodana v objavi nagradne igre. S tem ima vsak sodelujoči možnost, da se s pravili sodelovanja in splošnimi pogoji takoj seznani.

5. Nagrada in nagrajenec
Po živem prenosu dogodka Samsung UNPACKED 2019 bomo v poslovalnici Samsung center v CityParku izžrebali in podelili 3 nagrade:
1. Nagrada: Pametna ura Samsung Galaxy Gear S3 Frontier
2. Nagrada: Brezžična polnilna postaja Samsung
3. Nagrada: Prenosna polnilna baterija Samsung

Sodelujejo lahko stranke, ki bodo izpolnile in oddale pristopno izjavo v škatlo za žreb do 21.00 ure na dan dogodka.
Žrebali bomo tri pristopne izjave. Nagrado bomo podelili stranki, ki bo prisotna na žrebanju. Če stranke, ki je oddala pristopno izjavo ni na žrebanju, se žreb nadaljuje, dokler ne izžrebamo stranke, ki je prisotna.

6. Udeleženci/strinjanje s pravili
Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati. Udeleženci, ki sodelujejo v nagradni igri, niso upravičeni zahtevati drugačne nagrade, kot je to določeno v teh pravilih.

7. Varovanje osebnih podatkov
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

8. Odgovornost
Organizator ne odgovarja za morebitno nedelovanje Facebook strani, na kateri poteka nagradna igra, zaradi višje sile oz. dogodkov, ki so zunaj Organizatorjevega nadzora. Podjetje Facebook ni na noben način vključeno v pripravo in izvedbo te nagradne igre in v nobenem primeru ni odgovorno zanjo. Organizator ne odgovarja za zunanje dejavnike oz. dejavnike na katere nima vpliva in bi lahko kakorkoli onemogočili izvedbo nagradne igre.

9. Preklic nagradne igre
Nagradna igra se lahko prekliče le v primeru višje sile, o čemer bodo udeleženci takoj obveščeni s pisnim obvestilom na FB strani (https://www.facebook.com/sgermtrgovine/) in na spletni strani (http://sgermobil.si).

10. Sprememba pravil nagradne igre
Organizator si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah, dopolnitvah in novostih bo Organizator udeležence obveščal z objavami na FB strani (https://www.facebook.com/sgermtrgovine/) in spletni strani (http://sgermobil.si).

V Mariboru, dne 17. 02. 2018. Organizator Sgerm d.o.o., Beloruska ulica 7, 2000 Maribor.