Tedni poslovalnic Sgermobil

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

»Teden poslovalnic Sgermobil«

1. Organizator nagradne igre
Nagradno igro organizira podjetje Sgerm d.o.o., Beloruska ulica 7, 2000 Maribor, z davčno številko SI11597267 in matično številko 2153254 – v nadaljevanju »organizator«. Nagradna igra ni na noben način povezana s podjetjem Facebook. Podjetje Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre. Podjetje Facebook je izvzeto iz vseh možnih odškodninskih zahtevkov ali drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije bodo posredovani Organizatorju, nikoli Facebooku. Za kakršna koli vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na e-poštni naslov info@sgerm.si.

2.Naziv in čas trajanja nagradne igre
Nagradna igra se organizira v sklopu predstavitve poslovalnic Sgermobil, pod imenom
»Teden poslovalnic Sgermobil«. Objavljena je na Facebooku zidu
(https://www.facebook.com/sgermtrgovine/) in na spletni strani (http://sgermobil.si).
Nagradna igra bo potekala v obdobju od vključno 1.10.2018 do 25.11.2018.

3. Sodelovanje v nagradni igri
Na Facebook strani Sgermobil – mobilna telefonija, bo vsak ponedeljek (v času od 1.10.2018 do 19.11.2018) objavljen posnetek, na katerem bo skriti izdelek kot moteči element. V nagradni igri sodelujejo vsi, ki na Facebook strani Sgermobil – mobilna telefonija, v komentar pod objavo nagradne igre pravilno odgovorijo za kateri izdelek gre.
Objavo je potrebno deliti in všečkati Facebook stran Sgermobil – mobilna telefonija.

4. Soglasnost
S sodelovanjem v nagradni igri, to je z oddanim odgovorom pod posnetek nagradne igre v komentarje na Facebook zidu, se šteje, da posamezni sodelujoči v celoti sprejema vse tukaj navedene splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre.

5. Nagrada in nagrajenec
Nagrada je skriti izdelek dodatne opreme, ki bo razkrit vsak petek (v času od 5.10.2018 do 23.10.2018).
Kot nagrada je izključena originalna dodatna oprema vseh znamk.

Nagrajenec je izžrebana oseba, ki je v času med ponedeljkom in petkom pod posnetek podala pravilen odgovor. Nagrajenec, ki bo osvojil nagrado, bo o tem obveščen preko Facebook objave na Facebook strani (https://www.facebook.com/sgermtrgovine/).
V okviru vseh pogojev poteka te nagradne igre je izločeno vsako naključje ali negotovost pri določanju nagrajenca. Med vsemi udeleženci z pravilnim odgovorom bo vsako soboto (v času od 6.10.2018 do 24.10.2018) izžreban in objavljen en nagrajenec. Osvojene nagrade ni možno zamenjati za gotovino ali prenesti na drugo osebo.

6. Udeleženci/strinjanje s pravili
Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati. Udeleženci, ki sodelujejo v nagradni igri, niso upravičeni zahtevati drugačne nagrade, kot je to določeno v teh pravilih.

7. Varovanje osebnih podatkov
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do zaključka nagradne igre, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in registriranih uporabnikov izključno za namene obveščanja o nagradni igri in dostavi same nagrade. Nagrajenec se zavezuje, da bo Organizatorju posredoval svoje osebne podatke (ime, priimek in naslov), izključno za namen dostave nagrade. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

8. Odgovornost
Organizator ne odgovarja za morebitno nedelovanje Facebook strani, na kateri poteka nagradna igra, zaradi višje sile oz. dogodkov, ki so zunaj Organizatorjevega nadzora. Podjetje Facebook ni na noben način vključeno v pripravo in izvedbo te nagradne igre in v nobenem primeru ni odgovorno zanjo.

9. Preklic nagradne igre
Nagradna igra se lahko prekliče le v primeru višje sile, o čemer bodo udeleženci takoj obveščeni s pisnim obvestilom na FB strani (https://www.facebook.com/sgermtrgovine/).

10. Sprememba pravil nagradne igre
Organizator si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah, dopolnitvah in novostih bo Organizator udeležence obveščal z objavami na FB strani (https://www.facebook.com/sgermtrgovine/).

V Mariboru, dne 01.10. 2018. Organizator Sgerm d.o.o., Beloruska ulica 7, 2000 Maribor.