Prednaročilo Samsung Galaxy S10 in S10+

“PREDNAROČILO SAMSUNG GALAXY S10 / SAMSUNG GALAXY S10+“ POGOJI PROMOCIJSKE KAMPANJE

 

Prosimo vas, da preberete te pogoje, preden se prijavite za sodelovanje v tej promocijski kampanji (v nadaljevanju: “Pogoji”)

 

1.    NAMEN, ČAS TRAJANJA, POGOJI SODELOVANJA

Samsung Electronics Austria GmbH (v nadaljevanju: “Samsung”) organizira promocijsko kampanjo za Samsung Galaxy S10 in Samsung Galaxy 10+ in v tej kampanji podarja slušalke Samsung Galaxy Buds kot darilo.

Vsi zasebni in poslovni uporabniki, ki v promocijskem obdobju, ki traja v času od 21. februarja 2019 do 7. marca 2019 oz. do razprodaje zalog slušalk Samsung Galaxy Buds, prednaročijo Samsung Galaxy S10 ali Samsung Galaxy 10+ preko spletne strani ali v prodajalnah partnerskih podjetij, ki so navedena v oddelku 3 teh pogojev, prejmejo slušalke Samsung Galaxy Buds po pošti (brez dodatnih stroškov dostave).

Da bi končni uporabnik lahko prejel slušalke Samsung Galaxy Buds, se mora registrirati preko aplikacije Samsung Members, in sicer se uporabnik registrira, potem ko prejme Samsung Galaxy S10 ali Samsung Galaxy 10+. Registracija mora biti opravljena najpozneje do 31. marca 2019.

Dostava Samsung Galaxy S10 ali Samsung Galaxy S10+ se bo začela 8. marca 2019. Datum dobave naprave končnemu uporabniku je odvisen od prodajnega partnerja, pri katerem je bila naprava kupljena.

Dostava slušalk Samsung Galaxy Buds uporabnikom, ki so uspešno zaključili registracijo preko aplikacije Samsung Members, v skladu s temi pogoji, bo potekala od 15. aprila 2019 do najkasneje 30. aprila 2019 na naslov, ki ga uporabnik navede pri registraciji v aplikaciji Samsung Members.

 

2.  POSTOPEK ZA REGISTRACIJO NAPRAVE

Da bi uporabnik uresničil svojo pravico do slušalk Samsung Galaxy Buds, mora registrirati Samsung Galaxy S10 ali Samsung Galaxy S10+, ki je prednaročen ali kupljen v skladu s temi pogoji. Registracija mora biti opravljena prek aplikacije Samsung Members, ki jo uporabljata Samsung Galaxy S10 ali Samsung Galaxy S10+.

Postopek registracije pomeni vnos podatkov, potrebnih za uspešno registracijo.

Podatki, ki se zbirajo za namen sodelovanja v promocijski kampanji in dostave darila, slušalk Samsung Galaxy Buds, so:

•   ime in priimek uporabnika;

•   e-poštni naslov uporabnika;

•   natančen domači naslov uporabnika (za dostavo slušalk Samsung Galaxy Buds);

•   Številka IMEI in serijska številka kupljenega Samsung Galaxy S10 ali Samsung Galaxy S10+;

•   račun ali odpremnica za kupljen Samsung Galaxy S10 ali Samsung Galaxy S10+.

S klikom na gumb za pošiljanje podatkov uporabnik posreduje podatke Samsungu za namen preverjanja, ali so skladni s temi pogoji. S posredovanjem podatkov uporabnik izrecno soglaša z uporabo svojih osebnih podatkov v skladu s temi pogoji. Soglasje k tem pogojem je nujen pogoj za uspešno registracijo.

Če so podatki vneseni v skladu s temi pogoji, bodo slušalke Samsung Galaxy Buds uporabniku dostavljene na način in v rokih, določenih s temi pogoji.
 

3.    UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki, opredeljeni v 2. poglavju teh pogojev, se zbirajo in obdelujejo v skladu s pravili o zasebnosti Samsung in temi pogoji, ter v skladu z ustreznimi predpisi Republike Slovenije o varstvu osebnih podatkov.

Namen zbiranja osebnih podatkov uporabnikov je preverjanje izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v promocijski kampanji in določitev naslova za dostavo.

Osebni podatki, ki bodo zbrani v okviru te promocijske kampanje, bodo na voljo naslednjim subjektom:

·         Samsung Electronics Austria GmbH, prek podružnice - Samsung Electronics Austria GmbH,  Podružnica v Ljubljani, Letališka cesta 29A, 1000 Ljubljana, Slovenija, kot zbiralec podatkov;

·         Podružnica - Centrade Integrated Ser LLC, Beograd, naslov Bulevar Oslobođenja 79, 11000 Beograd, Srbija, kot obdelovalec podatkov;

·         Media Polis d.o.o. Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, v vlogi obdelovalca podatkov.

 

Zbiralec podatkov in obdelovalec podatkov zbrane osebne podatke upravljata v skladu s Samsungovo politiko varovanja zasebnosti ter v skladu z ustreznimi predpisi Republike Slovenije in jih ne posredujeta tretjim osebam.

Posredovanje osebnih podatkov je pogoj za sodelovanje v promocijski kampanji. Če se kupec odloči, da ne bo delil svojih osebnih podatkov s Samsungom, ne bo mogel sodelovati v tej promocijski kampanji.

Upravljavec zbiranja osebnih podatkov na zahtevo osebe, na katero se osebni podatki nanašajo, osebne podatke dopolni, spremeni ali izbriše, če so podatki nepopolni, netočni, ali če njihova obdelava ni v skladu z zakonom.
 

4.    SPREMEMBA POGOJEV PROMOCIJSKE KAMPANJE

Samsung si pridržuje pravico, da iz utemeljenih razlogov kadarkoli spremeni te Pogoje. Samsung se zavezuje spremembo teh Pogojev nemudoma objaviti. Če te spremembe vključujejo spremembo pogojev uporabe osebnih podatkov, je Samsung dolžan zahtevati privolitev uporabnikov, če je privolitev potrebna za zakonitost nadaljnje obdelave osebnih podatkov.