Kategorije
    45-dnevna garancija zadovoljstva
    Brezplačna dostava za vsa naročila nad 30€

    SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »Preobleci svoj telefon«

    SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

    »Preobleci svoj telefon«

    1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
    Nagradno igro organizira podjetje Sgerm d.o.o., Beloruska ulica 7, 2000 Maribor, z davčno številko
    SI11597267 in matično številko 2153254 – v nadaljevanju »organizator«.
    Nagradna igra ni na noben način povezana s podjetjem Facebook. Podjetje Facebook ne izvaja, ne
    prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre. Podjetje Facebook je izvzeto iz vseh možnih odškodninskih
    zahtevkov ali drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije bodo posredovani
    Organizatorju, nikoli Facebooku.
    Za kakršnakoli vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na e-poštni naslov info@sgerm.si.

    2. NAZIV IN ČAS TRAJANJA NAGRADNE IGRE
    Nagradna igra se organizira v sklopu predstavitve ponudbe Sgermobil, pod imenom »Preobleci svoj
    telefon«. Nagradna igra je objavljena na Facebook strani Sgermobil.si – Mobilna telefonija
    https://www.facebook.com/sgermtrgovine/ . Splošni pogoji in pravila sodelovanja so objavljeni na
    spletni strani https://sgermobil.si/ .
    Nagradna igra bo potekala v obdobju od vključno 7.7.2020 do vključno 14.7.2020.

    3. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
    V nagradni igri sodelujejo vsi, ki na Facebook strani Sgermobil – mobilna telefonija všečkajo objavo
    nagradne igre in v komentar pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje vprašanje, ki se glasi: »Katere
    znamke telefonov najdeš v ponudbi spletne trgovine Sgermobil?«.

    4. SOGLASNOST
    S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da posamezni sodelujoči v celoti sprejema vse tukaj navedene
    splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre.

    5. NAGRADA IN NAGRAJENEC
    Organizator bo 15.7.2020 med vsemi udeleženci v prostorih organizatorja izžrebal tri nagrajence, ki si
    bodo lahko na spletni strani Sgermobil.si izbrali ovitek v vrednosti do 20€.
    Nagrajenec je izžrebana oseba, ki je v času trajanja nagradne igre podala pravilen odgovor na nagradno
    vprašanje ter všečkala objavo nagradne igre na Facebook.
    Nagrajenec, ki bo osvojil nagrado, bo dne 15.7.2020 na Facebook strani Sgermobil.si – Mobilna
    telefonija označen v komentarju pod objavo z nagradno igro.
    V okviru vseh pogojev poteka te nagradne igre je izločeno vsako naključje ali negotovost pri določanju
    nagrajenca.
    Osvojene nagrade ni možno zamenjati za gotovino ali prenesti na drugo osebo.

    6. UDELEŽENCI / STRINJANJE S PRAVILI
    Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma
    partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre

    ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji
    nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni
    igri ne smejo sodelovati.
    Udeleženci, ki sodelujejo v nagradni igri, niso upravičeni zahtevati drugačne nagrade, kot je to določeno
    v teh pravilih.

    7. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
    Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
    podatkov. Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do
    zaključka nagradne igre, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in
    registriranih uporabnikov izključno za namene obveščanja o nagradni igri in dostavi same nagrade.
    Nagrajenec se zavezuje, da bo Organizatorju posredoval svoje osebne podatke (ime, priimek in naslov),
    izključno za namen dostave nagrade. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval
    tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih
    podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in
    izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

    8. ODGOVORNOST
    Organizator ne odgovarja za morebitno nedelovanje Facebook strani, na kateri poteka nagradna igra,
    zaradi višje sile oz. dogodkov, ki so zunaj Organizatorjevega nadzora. Podjetje Facebook ni na noben
    način vključeno v pripravo in izvedbo te nagradne igre in v nobenem primeru ni odgovorno zanjo.

    9. PREKLIC NAGRADNE IGRE
    Nagradna igra se lahko prekliče le v primeru višje sile, o čemer bodo udeleženci takoj obveščeni s
    pisnim obvestilom na FB strani https://www.facebook.com/sgermtrgovine/.

    10. SPREMEMBA PRAVIL NAGRADNE IGRE
    Organizator si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri.
    O vseh spremembah, dopolnitvah in novostih bo Organizator udeležence obveščal z objavami na FB
    strani https://www.facebook.com/sgermtrgovine/ .

    V Mariboru, dne 7.7.2020. Organizator Sgerm d.o.o., Beloruska ulica 7, 2000 Maribor.