Kategorije
    45-dnevna garancija zadovoljstva
    Brezplačna dostava za vsa naročila nad 100€

    Splošni pogoji Triglav - zavarovanje naprav

    OBVESTILO O ZASEBNOSTI

     

    1. Katera pravna oseba bo uporabljala vaše osebne podatke?

    Sgerm, d.o.o., Beloruska ulica 7, 2000 Maribor in Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, bosta posameznikove osebne podatke obdelovala kot samostojna upravljavca osebnih podatkov, pri določenih namenih, opredeljenih v tem obvestilu, pa tudi kot skupna upravljavca na podlagi sklenjene pogodbe o skupnem upravljanju.

     

    Če želite stopiti v stik z nami, nas lahko kontaktirate na spodnje naslove:

    • Sgerm, d.o.o., Beloruska ulica 7, 2000 Maribor, ali info@sgermobil.si;

    • Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info@triglav.si,

     

    Pooblaščene osebe upravljalcev za varstvo osebnih podatkov so dosegljive na:

    • e-naslov pri Sgerm, d.o.o.: info@sgermobil.si

    • e-naslov pri Zavarovalnici Triglav, d.d.: dpo@triglav.si.

     

    2. Kako uporabljamo vaše osebne podatke?

    Sgerm, d.o.o., bo vaše podatke obdeloval:

    • v zvezi z zavarovanjem naprav in stvari, ki jih bo zbral na prodajnih mestih ali v spletni prodajalni https://www.sgermobil.si ter jih po zaključku procesa nakupa posredoval Zavarovalnici Triglav, d.d.;

    • za zagotavljanje izdaje potrdila o zavarovalnem kritju za nakupljene izdelke;

    • za zagotavljanje pomoči strankam pri prijavi škode Zavarovalnici Triglav, d.d.,

    • in za druge namene, ki jih kot samostojni upravljavec osebnih podatkov opredeljuje v Politiki zasebnosti in varovanju osebnih podatkov, kar vključuje tudi upravljanje spletne prodajalne https://www.sgermobil.si.

     

    Zavarovalnica Triglav, d.d., bo:

    • po prejemu vaših osebnih podatkov, ki ji jih bo posredoval Sgerm, d.o.o., le-te obdelovala v skladu z določili Zakona o zavarovalništvu in Politike zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani www.triglav.si, ter v skladu z nameni obdelave osebnih podatkov, ki so določeni v navedenem zakonu;

    • spremljala in obravnavala prijave škode, ki jih bodo stranke podale preko posebnega prijavnega obrazca.

    Zavarovalnica Triglav, d.d., bo vaše osebne podatke obdelovala za neposredno trženje, zgolj če boste podali privolitev za takšno obdelavo; in sicer z izpolnitvijo obrazca »Privolitev za obdelavo osebnih podatkov«, ki je dostopen na spletni strani www.triglav.si. Sgerm, d.o.o. bo vaše osebne podatke obdelovala za neposredno trženje zgolj, če boste podali privolitev za takšno obdelavo na spletnem mestu www.sgermobil.si.

     

    3. Katere osebne podatke obdelujemo?

    Zavarovalnica Triglav, d.d. in Sgerm, d.o.o., bosta obdelovala zgolj tiste vaše osebne podatke, ki so potrebni za dosego zgoraj opredeljenih namenov obdelave. Konkretno bo zavarovalnica za namene iz 2. točke tega obvestila obdelovala naslednje podatke:

     

    • identifikacijski podatki: ime, priimek, naslov, davčna številka;

    • kontaktni podatki: e-naslov in/ali telefonska številka;

    • podatki o zavarovalnem kritju: podatki o izdelku (vrsta, proizvajalec, model ipd.), številka računa, datum nakupa ter enolična identifikacijska številka izdelka;

    • podatki v zvezi s prijavo škode: številka potrdila o zavarovalnem kritju, datum nastanka škode, ime, priimek, naslov, telefonska št./e-mail, opis škodnega dogodka, stanje naprave, naslov prevzema aparata;

    • drugi podatki v zvezi z zavarovanjem: zavarovalna vsota, zavarovalna premija, datum sklenitve zavarovanja, trajanje zavarovanja, cena naprave/izdelka, obseg zavarovanja.

     

    Konkretno Sgerm, d.o.o., upravlja z vašimi podatki:

    • o uporabi spletne prodajalne https://www.sgermobil.si/; in sicer so to: registracijski podatki stranke/kupca v aplikaciji (ime in priimek, naslov, pošta, poštna številka, država e-mail naslov, telefonska številka, IP naslov), datum registracije, prijava in druge aktivnosti v navedeni spletni prodajalni;

    • podatki o zavarovalnem kritju: podatki o izdelku (vrsta, proizvajalec, model ipd.), številka računa, datum nakupa ter enolična identifikacijska številka izdelka;

    • podatki v zvezi s prijavo škode: številka potrdila o zavarovalnem kritju, datum nastanka škode, ime, priimek, naslov, telefonska št./e-mail, opis škodnega dogodka, stanje naprave, naslov prevzema aparata;

    • drugi podatki v zvezi z zavarovanjem: zavarovalna vsota, zavarovalna premija, datum sklenitve zavarovanja, trajanje zavarovanja, cena naprave/izdelka, obseg zavarovanja.

     

    Ko boste sklenili zavarovanje nakupljenih izdelkov in bo Zavarovalnica Triglav, d.d., prejela zgoraj navedene podatke, jih bo v skladu z določili Zakona o zavarovalništvu, obdelovala Zavarovalnica Triglav, d.d., Sgerm, d.o.o, pa le v delu zagotavljanja pomoči pri oddaji prijave škode.

    Tiste osebne podatke, ki so bili zavarovalnici dani na podlagi vaše izrecne privolitve, bo zavarovalnica obdelovala v skladu z namenom, zaradi katerega je bila privolitev dana.

     

    4. Komu posredujemo vaše osebne podatke?

    Zavarovalnica Triglav, d.d. in Sgerm, d.o.o., lahko za potrebe izvajanja zavarovalne pogodbe posamezne aktivnosti pri obdelavi osebnih podatkov za ta namen preneseta na svoje pogodbene obdelovalce osebnih podatkov.

     

    5. Zakaj potrebujemo vaše osebne podatke?

    Zavarovalnica Triglav, d.d. in Sgerm, d.o.o., potrebujeta vaše osebne podatke, ki so navedeni v 3. točki, izključno zaradi sklepanja in izvajanja zavarovalnih pogodb za nakupljene izdelke v Sgerm, d.o.o.. V kolikor teh osebnih podatkov ne pridobita, z vami Zavarovalnica Triglav, d.d. ne more skleniti zavarovalne pogodbe.

    Druge vaše osebne podatke, v kolikor ste za obdelavo podali izrecno privolitev, družbi potrebujeta zaradi namena, za katerega so bili dani, in na sklenitev oziroma izvajanje zavarovalne pogodbe nimajo vpliva.

     

    6. Vaše pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

    Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico:

    • do dostopa do osebnih podatkov, ki jih upravljavec obdeluje in se nanašajo nanj;

    • do popravka in dopolnitve: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim; posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;

    • do ugovora: kadar obdelava temelji na zakonitem interesu Zavarovalnice Triglav, d.d. ali Sgerm, d.o.o.;

    • do izbrisa: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar so podani zakonski razlogi;

    • do omejitve obdelave, skladno z zakonskimi pogoji;

    • prekliče privolitev za neposredno trženje: posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za neposredno trženje.

     

    V primeru uveljavljanja zgoraj navedenih pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete tako, da vaš zahtevek posredujete na:

    • glede zavarovanja nakupljenega izdelka na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info@triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Zavarovalnice www.triglav.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica;

    • glede obdelave podatkov pri Sgerm, d.o.o., vključno glede spletne prodajalne https://www.sgermobil.si/ in v zvezi s prijavo škode pa na naslov: Sgerm d.o.o., Beloruska ulica 7, 2000 Maribor. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

     

    V primeru zavrnitve vaše zahteve s strani zgoraj navedenih upravljavcev osebnih podatkov, lahko pri Informacijskem pooblaščencu vložite pritožbo in sicer tako, da jo pošljete na naslov: Informacijski pooblaščenec RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: gp.ip@ip-rs.si.

     

    7. Koliko časa hranimo vaše osebne podatke?

    Zavarovalnica Triglav, d.d., vaše osebne podatke, pridobljene v okviru sklenitve oziroma izvajanja zavarovalne pogodbe za nabavljeni izdelek, hrani do poteka roka hrambe, kot ga določa vsakokrat veljaven Zakon o zavarovalništvu.

    Sgerm, d.o.o., vaše podatke v zvezi s spletno prodajalno https://www.sgermobil.si/ hrani do izteka namena pridobitve vaših osebnih podatkov, to je do poteka zavarovanja v okviru sklenitve zavarovalne pogodbe za nabavljeni izdelek.

    Neodvisno od zgornjega odstavka, osebne podatke, pridobljene na podlagi privolitve posameznika, zavarovalnica in družba Sgerm, d.o.o. hranita in obdelujeta v skladu z namenom, za katerega je bila privolitev dana, dokler takšna privolitev ni preklicana s strani posameznika na katerega se osebni podatki nanašajo, skladno s točko 6 tega pravnega obvestila. Enako velja za obdelavo teh podatkov v družbah, katerim so bili osebni podatki posredovani za isti namen.