Koper

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE

OB OTVORITVI NOVIH PROSTOROV PE KOPER

1. Organizator nagradne igre
Nagradno igro organizira podjetje Sgerm d.o.o., Beloruska ulica 7, 2000 Maribor, z davčno številko SI11597267 in matično številko 2153254 – v nadaljevanju »Organizator«.


2. Naziv in čas trajanja nagradne igre
Nagradna igra se organizira v sklopu prireditve Late night shopping ob otvoritvi novih prostorov PE Koper, Ankaranska cesta 2, 6000 Koper. Nagradna igra poteka v obdobju od vključno 12.10.2017 do 21.10.2017 do 19. ure, ko bomo na glavnem odru javno izžrebali nagrajenca.


3. Nagrade in nagrajenci
Glavna nagrada je telefon Huawei P10 plus. Nagrajenec je izžrebana oseba, ki je v času med 12.10.2017 in 21.10.2017 izpolnila pristopno izjavo, je ob žrebu prisotna in ima zaporedno številko, ki jo dvigne v soboto 21.10.2017 do 19.00 ure v PE Koper. V kolikor izžrebana oseba ni prisotna, se žreb nadaljuje vse dokler se ne izžreba prisotne osebe. V okviru vseh pogojev poteka nagradne igre je izločeno vsako naključje ali negotovost pri določanju nagrajenca. Osvojene nagrade ni možno zamenjati za gotovino ali prenesti na drugo osebo. Dohodnino na prejeto nagrado plača nagrajenec sam.

4. Sodelovanje v nagradni igri
Za sodelovanje v nagradni igri se je možno prijaviti v PE Koper. Za prijavo se šteje izpolnitevpristopne izjave in dvig zaporedne številke na dan žrebanja.

5. Soglasnost/strinjanje s pravili
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da posamezni sodelujoči v celoti sprejema vse tukajnavedene splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre. Splošni pogoji nagradne igre soobjavljeni na spletni strani www.sgermobil.si. Ob prijavi v nagradno igro bo imel vsak sodelujoči priložnost, da se seznani s pravili in pogoji sodelovanja. Udeleženci v nagradni igri tudi soglašajo, da marketing centra Planet Koper zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom ovarstvu osebnih podatkov za namen namene trženjskih aktivnosti (obveščanja o aktivnostih in ponudbi centra Planet Koper preko e-maila, SMSa, izvedbe nagradne igre).

6. Udeleženci
Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) v nagradni igri ne morejo sodelovati.

7. Varovanje osebnih podatkov
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in registriranih uporabnikov izključno za namene obveščanja o nagradni igri in namene obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih ter druge namene trženja Organizatorja. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

8. Odgovornost
Organizator ne odgovarja za zunanje dejavnike oz. dejavnike na katere nima vpliva in bi lahko onemogočili izvedbo dogodka dne 21.10.2017.

9. Preklic nagradne igre
Nagradna igra se lahko prekliče le v primeru višje sile, o čemer bodo udeleženci takoj obveščeni s pisnim obvestilom na spletni strani www.sgermobil.si.

10. Sprememba pravil nagradne igre
Organizator si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah, dopolnitvah in novostih bo Organizator udeležence obveščal z obvestili na spletni strani www.sgermobil.si.

V Mariboru, dne 9.10.2017. Organizator Sgerm d.o.o., Beloruska ulica 7, 2000 Maribor.


V Mariboru, dne 9.10.2017.

Organizator Sgerm d.o.o., Beloruska ulica 7, 2000 Maribor.