Bunkica

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE  

»Z novoletnim okraskom Sgermobil do iPhona X«

 

1. Organizator nagradne igre

Nagradno igro organizira podjetje Sgerm d.o.o., Beloruska 7, 2000 Maribor, z davčno številko SI11597267
in matično številko 2153254 – v nadaljevanju »organizator«.

Nagradna igra ni na noben način povezana s podjetjem Facebook. Podjetje Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre. Podjetje Facebook je izvzeto iz vseh možnih odškodninskih zahtevkov ali drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije bodo posredovani Organizatorju, nikoli Facebooku.

Za kakršnakoli vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na e-poštni naslov info@sgermobil.si.


2. Naziv in čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se organizira pod imenom »Z novoletnim okraskom Sgermobil do iPhona X« (v nadaljevanju: nagradna igra) na Facebooku zidu (https://www.facebook.com/sgermtrgovine/) in na spletni strani Sgermobil (http:// sgermobil.si).

Nagradna igra bo potekala v obdobju od vključno 24.11.2017 do 7.1.2018 do polnoči.


3. Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki na Facebook strani Sgermobil – mobilna telefonija, v komentar pod objavo nagradne igre, pošljejo fotografijo, na kateri je obešen Sgermobil novoletni okrasek. Sgermobil novoletni okrasek brezplačno prejme vsaka stranka, ki med 24.11.2017 in 31.12.2017 oz. do razdelitve zalog, pride ponjo na prodajna mesta podjetja Sgerm, d.o.o. ali opravi nakup v spletni trgovini. Zaloga novoletnih okraskov je omejena. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.


4. Soglasnost

S sodelovanjem v nagradni igri, to je z objavo fotografije v komentar pod objavo nagradne igre, se šteje, da posamezni sodelujoči v celoti sprejema vse tukaj navedene splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani http://sgermobil.si, do koder vodi povezava, ki je dodana v objavi nagradne igre. S tem ima vsak sodelujoči možnost, da se s pravili sodelovanja in splošnimi pogoji takoj seznani.


5. Nagrada in nagrajenec

Glavna nagrada je pametni telefon Apple iPhone X 64 GB, v barvni različici, ki jo določi organizator glede na trenutno stanje zaloge.

V okviru vseh pogojev poteka te nagradne igre je izločeno vsako naključje ali negotovost pri določanju nagrajencev.

Nagrajenec bo izžreban v ponedeljek, 15.1.2018, v žrebu, ki bo predvajan v živo na Facebook strani Sgermobil – mobilna telefonija (»Facebook LIVE«).

DOHODNINA: Dohodnino na nagrado plača nagrajenec sam. Osvojene nagrade ni možno zamenjati za gotovino ali prenesti na drugo osebo.


6. Udeleženci/strinjanje s pravili

Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Udeleženci, ki sodelujejo v nagradni igri, niso upravičeni zahtevati drugačne nagrade, kot je to določeno v teh pravilih.


7. Varovanje osebnih podatkov

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in registriranih uporabnikov izključno za namene obveščanja o nagradni igri in namene obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih ter druge namene trženja Organizatorja. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.


8. Odgovornost

Organizator ne odgovarja za morebitno nedelovanje Facebook strani, na kateri poteka nagradna igra, zaradi višje sile oz. dogodkov, ki so zunaj Organizatorjevega nadzora.  Podjetje Facebook ni na noben način vključeno v pripravo in izvedbo te nagradne igre in v nobenem primeru ni odgovorno zanjo.  Organizator ne odgovarja za zunanje dejavnike oz. dejavnike na katere nima vpliva in bi lahko kakorkoli onemogočili izvedbo nagradne igre.


9. Preklic nagradne igre

Nagradna igra se lahko prekliče le v primeru višje sile, o čemer bodo udeleženci takoj obveščeni s pisnim obvestilom na FB strani (https://www.facebook.com/sgermtrgovine/) in na spletni strani (http://sgermobil.si).


10. Sprememba pravil nagradne igre

Organizator si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah, dopolnitvah in novostih bo Organizator udeležence obveščal z objavami na FB strani (https://www.facebook.com/sgermtrgovine/) in spletni strani (http://sgermobil.si).

 

V Mariboru, dne 23.11..2017.
Organizator Sgerm d.o.o., Beloruska ulica 7, 2000 Maribor.